background

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.opvoedingslijn.be en alle bijhorende tools en diensten. De gebruiker van de website opvoedingslijn.be dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande disclaimer. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert dat u akkoord gaat met deze disclaimer.

Het doel van deze website is het aanbieden van één toegangspoort waar alle opvoeders met een opvoedingsvraag terecht kunnen voor een luisterend oor. Ook hulpverleners, beleidsmedewerkers, studenten of andere personen met een opvoedingsvraag kunnen terecht bij opvoedingslijn.be. Journalisten verwijzen we met plezier door naar De Keerkring.

Inhoud website

De Opvoedingslijn controleert vooraf alle informatie op deze website op juistheid. Indien deze informatie toch fouten bevat, dan kan de Opvoedingslijn hier niet voor worden aansprakelijk gesteld. Fouten op de website mogen steeds doorgegeven worden via info@opvoedingslijn.be en wij zullen die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

Deze website bevat ook links naar websites die niet door de Opvoedingslijn beheerd worden, maar door derden. De Opvoedingslijn controleert de informatie op deze websites niet en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze sites.

Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij de Opvoedingslijn of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Opvoedingslijn. De informatie die u terugvindt op deze website mag vrij gebruikt worden voor privédoeleinden en mag u gratis verspreiden in familiekring.

Privacybeleid

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Indien het nodig is dat wij over uw gegevens beschikken, bijvoorbeeld bij een inschrijving voor een event of bij het bestellen van publicaties, dan vragen wij u om expliciet uw gegevens na te laten. Uw internetbrowser bewaart op uw pc een geschiedenis van de websites die u bezoekt. Wil u niet dat uw browser een bezoek aan onze website bewaart, dan moet u die instelling van uw browser uitschakelen en/of uw browsergeschiedenis leegmaken.

Clickgedrag

Op de website van de Opvoedingslijn worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om algemene demografische informatie te verzamelen.

Welke gegevens hebben we?

Bij ieder contact met de Opvoedingslijn is er sprake van beroepsgeheim en wederzijdse anonimiteit. Al uw gegevens worden geanonimiseerd (ook achterliggende contactgegevens), en zijn onzichtbaar voor onze vrijwillige beantwoorders. Daarnaast zijn ook de vrijwillige beantwoorders van de Opvoedingslijn anoniem: u kunt hen dus geen persoonlijke vragen stellen. U weet niet wie de persoon aan de andere kant van de lijn is, en kan geen specifieke beantwoorder “aanvragen”.

Als u contact opneemt met de Opvoedingslijn, dan bent u diegene die beslist wat u ons vertelt en wat niet. We vragen op het einde van een gesprek standaard uw postcode, u heeft de vrijheid dit niet te beantwoorden.

Uit het gesprek of het bericht dat u ons stuurt, hebben we enkel de gegevens die u ons zelf geeft. Dat kunnen uw naam, woonplaats, leeftijd, geslacht, e-mailadres, … zijn. Daarnaast hebben we ook de inhoud van je gesprek, e-mail of bericht ter beschikking.

Als u onze online enquête invult, vragen we u ook enkele persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, of/hoe u contact met ons hebt opgenomen, …)

Tenslotte hebben we achterliggend uw contactgegevens (telefoon, IP, mailadres, …) Deze gegevens anonimiseren we en zijn altijd onzichtbaar voor de vrijwillige beantwoorders.

Wat doen we met uw gegevens?

 • U een antwoord geven op de gestelde opvoedingsvraag
 • Onderzoek
 • De Opvoedingslijn maakt een verslag van alle contacten. Van de telefoon- en chatoproepen schrijft de beantwoorder een kort verslag, van de chatgesprekken en e-mails maken we een kopie. Persoonsgegevens zoals leeftijd, geslacht, postcode, .. worden geanonimiseerd via ons registratiesysteem.

 • Bewaring
 • Persoonsgegevens zoals leeftijd, geslacht, postcode, .. worden geanonimiseerd bijgehouden in ons registratiesysteem.

  Contactgegevens die u via vragen@opvoedingslijn.be doorstuurt, bijvoorbeeld door een vraag te stellen, worden niet in het adressenbestand van de Opvoedingslijn opgenomen noch bewaard.

 • Kwaliteitsbewaking
 • We streven ernaar onze werking steeds te verbeteren. Daarom kijken we ook zelf naar de geanonimiseerde gespreksverslagen en geanonimiseerde gespreksopnames (indien beschikbaar). We gebruiken de verslagen en opnames ook voor de opleiding van nieuwe beantwoorders, en ondersteuning van ervaren beantwoorders.

  Daarnaast gebruiken we ook de reacties op onze online enquête om uw beter te kunnen ondersteunen en ter reflectie van onze werking.

Als u ons contacteert

Als u ons contacteert geeft u ons de toestemming om uw gegevens te verwerken zoals bovenstaand vermeld.

Onze oproepen zijn anoniem, onze vrijwillige beantwoorders hebben geen toegang tot uw contactgegevens. In functie van het gesprek heeft hij/zij wel toegang tot persoonsgegevens (zoals leeftijden van betrokken personen, geslacht, gezinssamenstelling, postcode, ..). Als u niet wilt dat deze worden verwerkt in een geanonimiseerd verslag, kan u dat steeds aangeven bij uw oproep.

U geeft ook toestemming om uw gesprek op te nemen en achteraf te gebruiken voor opleidingsdoeleinden. Als u dat niet wilt kan u dat steeds aangeven aan de beantwoorder van uw oproep.

De Opvoedingslijn wordt beantwoord door vrijwilligers

De Opvoedingslijn wordt beantwoord door vrijwilligers. De dienstverlening is een aanvulling op reguliere opvoedingsondersteuning en vervangt op geen enkele manier professionele hulpverlening.

De vrijwilligers van de Opvoedingslijn geven geen advies over geneeskundige diagnoses, doen niet aan bemiddeling en bieden geen langdurige begeleiding.

Klachten

Voor eventuele klachten kan je terecht bij De Keerkring - meer informatie hier